Živjeti za druge


Mt 20, 1-16a

Ima jedna priča u kojoj se pakao i raj opisuju na slikovit način kao gozba na kojoj uzvanici imaju dugačke „kineske štapiće“ kojima bi trebali uzimati hranu. Ovi štapići su predugački i nemoguće je njima prinijeti ma i najmanji komadić hrane ustima. U paklu svi gladuju i nezadovoljni su, a u raju su svi siti i slave. Zašto? Zato što su u raju ovome problemu doskočili na zanimljiv način i dokazali da je ljubav domišljata. U paklu su uporno pokušavali prinijeti hranu vlastitim ustima, svaki put bez uspjeha, a u raju su hranili jedni druge. Ljubav je uvijek usmjerena prema drugome. Ključno je ne gledati na drugoga kao na konkurenciju, kao na onoga pokraj kojega ja izgledam nesposoban, ružan, glup, kao na onoga koji krade uspjeh koji pripada meni. Ne živjeti od idoliziranja samoga sebe, od uživanja u savršenoj slici samoga sebe, već živjeti za druge, radovati se tuđem uspjehu i željeti da se sa mnom u vječnosti raduju svi pa čak i oni koji mi sada nanose bol i očigledno su daleko od Gospodina. Željeti svima mir i radost, željeti radovati se sa svima u vječnoj Kristovoj gozbi jer ljubav i radost postoje kako bismo ih dijelili s drugima.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE