Završetak F+A Akademije za leadership i socijalne projekte mladih


Udruga FORUM PLUS HRVATSKA koja kroz različite projekte potiče mlade na aktivni i afirmativni društveni angažman koji je u skladu s kršćanskim vrednotama, inkubatorom – radionicom izrade i pisanja socijalnih projekata, završila je drugi po redu ciklus F+A Akademije za leadership i socijalne projekte mladih. Projekt je to koji se od studenog prošle do svibnja ove godine održavao na sveučilištima u Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Splitu te svojim programom okupio studente i mlade koji žele biti aktivni dionici društva.

Program F+A Akademija za leadership i socijalne projekte mladih sastojao se od dva tematska dijela. U prvom dijelu obrađivane su teme koje se tiču vodstva prožetog krepostima u kojemu je čovjek i njegov osobni rast ispred profita i iskazivanja moći. Sam koncept programa takav je da se susreti odvijaju dva puta mjesečno na zadane teme. Svaki je susret dinamičan jer se sastoji od predavanja sveučilišnog profesora ili stručnjaka specifičnog područja djelatnosti nakon kojeg slijedi moderirana rasprava.

20171218_204823

U F+A 17/18 sudjelovali su renomirani profesori i stručnjaci poput fra Ante Vučkovića, dr. sc. Stjepana Šterca, doc. dr. sc. Marije Buterin Mičić, p. Sebastiana Šujevića, doc. dr. sc. Gorana Marića, doc. dr. sc. Marije Boban, dr. sc. Predraga Šustara, dr. sc. Ružice Pšihistal i mnogih drugih koji su svoje znanje i iskustvo stavili na raspolaganje.

Tako su obrađene teme koje govore o veličini služenja drugome, razboritosti, vođi koji vježbanjem postaje istinski vođa te liderstvu i njegovom doprinosu samoispunjenju. U drugome se dijelu govorilo o područjima u kojima je potreban društveni angažman. Teme koje su obrađivane odnosile su se na korelaciju kršćanstva i društvenog angažmana, radu kaosustvarateljskoj prilici, demografiji, ekonomiji, globalnom upravljanju i njegovom utjecaju na državne autonomije te održivom razvoju. Na kraju drugog dijela, ali i cijelog ciklusa, održan je inkubator socijalnih projekata koji je za zadatak imao polaznike F+A 17/18 provesti kroz sve etape pripreme i analitičke razrade projekta.

Iako je projekt F+A Akademije za leadership i socijalne projekte mladih uspješno završen, u udruzi ne miruju već pripremaju sedmu po redu F+ nacionalnu konferenciju koja će se od 23. do 30. rujna održati na Sveučilištu u Splitu.

*Projekt „F+RI – INKUBATOR – Radionica razvoja i pisanja socijalnog projekta“ koja se održala na Sveučilištu u Rijeci sufinanciran je sredstvima Primorsko-goranske županije.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE