ZAUSTAVIMO EKOCID! ZAŠTITIMO NAŠE VODE!

ZAUSTAVIMO EKOCID!

NEĆEMO TERMOELEKTRANU NA CETINI!

Rijeka Cetina i jezero Peruća, gdje bi se trebala izgraditi termoelektrana, najveći su kapaciteti pitke vode u Hrvatskoj, te među najvećima u Europi. Ako se napravi termoelektrana, voda iz rijeke Cetine i Perućkog jezera neće više biti pitka.

Termoelektrana, koja se planira u sklopu projekta Vis Viva, u Cetinu i Peruću bi dnevno ispuštala 280 000 litara otpadnih voda s opasnim kemikalijama, kiselim ili lužnatim, a u zrak preko 2 milijuna kilograma ispušnih plinova u satu, odnosno oko 620 kilograma u sekundi, što je ekocid nad rijekom Cetinom, Perućkim jezerom i Cetinskim krajem.

Ovakve elektrane se u svijetu zatvaraju jer su neisplative.
STUDENTI UZ GRAĐANE CETINSKE KRAJINE! STUDENTI UZ CETINU!
STUDENTI UZ VODE!

Potpiši peticiju

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE