Zašto biti dio susreta Hrvatske Katoličke mladeži u Vukovaru?

shkm

Kako vas može promijeniti Susret hrvatske katoličke mladeži i zašto se prijaviti na susret u Vukovaru pročitajte u nastavku!

 

Susret Hrvatske katoličke mladeži je nacionalni susret mladih koji, otkad je ustanovljen, svake dvije godine okuplja tisuće mladih iz svih hrvatskih (nad)biskupija i katoličkih misija. Do sada je održano devet susreta u različitim hrvatskim gradovima i pod različitim geslima. Dosadašni susreti okupljali su od 5.000 do 30.000 mladih.
Osobno, do sada sam imala priliku biti dio dva susreta Hrvatske Katoliče mladeži, 2006. u Puli (Učitelj je ovdje i zove te! (Iv 11,28)) i 2015. u Dubrovniku (Na slobodu pozvani (Gal 5,13)).

Oba susreta su ostavila neizbrisiv pečat na moj život. Sva moja sjećanja vezana na susrete Hrvatske katoličke mladeži su nešto što me i danas inspirira i potiče na djelovanje.

Sam susret započinje puno prije njegovog dana održavnja, a traje puno duže nakon dana završetka susreta.
Započinje onoga trena kada se odlučiš biti dio nečega tako velikoga, izuzetnoga i posebnog. Kako bi došli spremni na susret, prije se održavaju kateheze.

Moje osobno iskustvo sa kateheza, tj. priprema za susret, bilo je da sam tamo zapravo shvatila i postala svjesna kako sam i ja dio nečega puno većega te da posjedujem odgovornost koje prije nisam ni bila svjesna.
Odgovornost koju imam kao dijete Kralja, te da ja u svakom trenutku trebam težiti da budem dostojna njega. Uz to nije me ostavio samu, nego mi je dao ljude koji su na istome putu kao ja. Ovakvi susreti su jedna od rijetkih prilika na kojima skupa možemo rasti i učiti kako biti jedni drugima potpora i utočište.
Kateheze su sredstvo koje nas priprema za sam susret i pomoću kojeg učimo otvoriti srce i um kako bi u dane susreta mogli biti što otvoreniji te se predati u potpunosti.

Sam put na SHKM je nešto izuzetno čarobno. Busevi prepuni mladih ljudi koji odzvanjaju molitvom i pjesmom koja dolazi iz srca. Srca koja su željna slaviti Gospodina, staviti drugoga ispred sebe i zajedno utabati put nade.
SHKM bih mogla opisati sa tri riječi – SNAGA, BLIŽNJI i MILOST. Za mene je susret Hrvatske katoliče mladeži vrijeme kada sam potpuno svoja, prilika da upoznam i osjetim kako je biti dio velike obitelji i milost koju dobivamo do Oca, kako bi spoznali koliku snagu imamo.

Zajednička misa, molitve, druženja su nešto neprocijenjivo, usudila bi se reći veliki dar od Boga za nas. No ono što se mene do sada najviše dojmilo na ovim susretima su bile moje obitelji domaćina.

Ljudi koji su mi bez zadrške otvorili vrata svoga doma i primili mene, svoga do tada, neznanoga bližnjega pod svoj krov. Omogućili su mi da osjetim djela milosrđa na svojoj koži i samim time su me doveli jedan korak bliže tome da naučim kako istinski davati.

Za svaki „razlog“ zašto ne biti dio ovoga susreta, mogu vam navesti 10 razloga zašto biti dio susreta Hrvatske katoličke mladeži.

Pogotovo zato što je ove godine jubilarni 10 susret u Vukovaru i geslo je Krist, nada naša (usp. 1 Tim 1, 1).
Baš ovo geslo organizacijski odbor je odabrao jer se vodio željom da svim mladima pruži poruku s kojom se mogu poistovjetiti. Željeli su povezati ono što je vodilo generaciju Vukovarskih branitelja sa suveremenom generacijom mladih ljudi.

Za nas nada u budućnost i bolje sutra je jedan od osnovnih pokretača našega djelovanja. Zbog toga se ovdje želi na poseban način povezati našu generaciju mladih te naše nade i ideale s nastojanjima generacije koja je sudjelovala u obrani grada Vukovara.

Tada, kao i danas, nadvile su se sumnje i poteškoće. U tome tenutku su to bila ratnja stradanja, a danas je to nesigurnost za egzistenciju i osjećaj bespomoćnosti pred mnogobrojnim problemima koje su zahvatile naše društvo i sa kojima se svakodnevno suočavamo.

Ovim susretom se želi probuditi nada koja živi u svima nama. Cilj ovoga susreta je da nam posluži kao izvor nade koji će nas potaknuti na djelovanje i proaktivnost.

Kako bi postali svijesni da smo mi ključni faktor te da mi možemo mjenjati negativne društvene fenomene.
Kao što je generacija Vukovarskih branitelja bila čimbenik promjene u hrvatskoj povijesti, tako i mi sa Kristom, kako glavnim temeljrm naše nade, možemo postati pokretač pozitivnih promjena.

Kršćanska se nada ne bi trebla zaustavljati samo u pasovnome promatranju i išćekivanju, ona teži da svoju puninu doživi u djelatnoj ljubavi.

Stoga je glavna namjera oraganizatora da kroz različite aktivnosti u pripremi i izvođenju ovoga susreta, potaknu mlade na takvo življenje nade koje se daje te mijenja svijet i čovjeka.

Pozivam vas da podijelite sa nama svoja iskustva sa prošlih SHKM- ova. Ako želite podijeliti svoju priču sa susreta možete je poslati na skac.urednistvo@gmail.com, nakon čega ćemo pristigle priče objaviti na SKACovom web-u.

Anđela Krivić

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE