U skrovitosti budi muško


Ususret svetkovini sv. Josipa Radnika, SKAC poziva sve muškarce, momke i dečke na poseban susret druženja kojeg započinjemo svjedočanstvom našega gosta.

Susret započinje u 20:00h, u Velikoj dvorani u Palmotićevoj 31. Imati ćemo priliku čuti osobno iskustvo predanja Bogu u svakome danu, u odabiru poziva i posla, u nošenju bolesti i u teškoćama. Predanja Bogu koji ga ljubi i uči ljubiti u svakome danu, kroz svoju Crkvu, bližnje i obitelj.

Nakon svjedočanstva zajedničko druženje, razgovor i kušanje Boga.

Samo za MUŠKARCE!
———————————————————————
Ulomak iz svjedočanstva:

”Prije sedam godina izgubio sam u potpunosti smisao svog života.
Toliko, da sam si poželio oduzeti život.
Razmišljajući o tome, naišao sam na Sveto Pismo u svojoj ladici. Odlučio sam ga otvoriti, nadajući se da će me koja riječ ohrabriti da nastavim živjeti. I od 1814. stranica, otvorio sam ulomak u kojem Isus susreće Mateja, pogleda ga i kaže mu: „Pođi za mnom.“

Ulomak iz svjedočanstva:

Jednom prilikom imao sam sreću upoznati se sa pričom jednog svećenika redovnika. Pričom u kojoj je spasio život malenog dječaka. I to nisam čuo od njega. Nego od drugih.  Jedna žena koja je živjela blizu njihova samostana, bila je trudna. Suprug ju je napustio. I uzeo sa sobom sve vrijedno što su imali. U tom teškom periodu odlučila je pobaciti svoje dijete. Nekoliko dana prije nego je to trebala učiniti sjetila se ovog redovnika. Odlučila mu je to reći jer ga je jako voljela. Živio je sveto svoj poziv. Razgovarao je s njom nekoliko dana, ali njegove riječi nisu mogle doprijeti do nje. Sve do jednog trenutka. Do nekoliko minuta prije nego li je trebala izvršiti pobačaj.

– „Danas te molim. Dopusti da ovo dijete živi. Moje svećeništvo je sve što imam. Sve moje bogatstvo. Spreman sam prestati biti svećenik. Spreman sam, samo neka ovo dijete nastavi živjeti. Ja ću se brinuti o njemu. Dat ću mu cijelo svoje srce i biti mu kao otac.“

Danas je ovo dijete živo. Živi uz svoju majku. I još nešto. Živi sa svojim ocem. Kada je čuo za riječi ovoga svećenika, otac je došao na vrata svog doma i tražio oprost. Jedan siromašni redovnik vratio ga je na put očinstva.Vratio je i mene. Pokazao mi je kakvo srce treba imati jedan otac. Pokazao mi je kakvo srce ima Otac. Pokazao mi je da u ovom svijetu, koliko se god činio beznadan, postoji samo jedan put. Ljubav. Ne ona romantična. Ljubav ovoga svijeta. Nego ona koja se otkrila na križu. Do kraja. Kao što se do kraja otkrila i u srcu ovog siromašnog redovnika.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE