Susret dviju duša na putu prema Nebu

love

Živimo u vremenu u kojem je ponekad teško da se ljubav dogodi. Mnogi samci su u potrazi sa pravom ljubavi i osobom s kojom će svoju ljubav opečatiti sakramentom ženidbe. Mnogi se pitaju gdje je moj par Gospodine, dok su drugi umorni već od tolikih promašaja neostvarene ljubavi…  Zašto je to tako? Kako prepoznati pravu osobu s kojom će se ostvariti prava ljubav nadahnjivana na Ljubavi vječnoga života? Usmjerimo svoj pogled prema Nebu , tom cilju našeg životnoga puta. Naš život neka bude čvrsto ukorijenjen u Kristu crpeći čistu nadnaravnu ljubav kako bi mogli na zemlji bili slika Presvetoga Trojstva u braku. Brak kao nikad do sada treba biti svjedočanstvo čistoće i svetosti za nove naraštaje Božjega kraljevstva.

Treba imati povjerenja prema Bogu ako smo pozvani na brak da On za nas ima osobu s kojom ćemo ostvariti svoju svrhu života kroz sakrament braka. Nažalost pogled na ljubav je iskrivljena mnogim okolnostima ovih vremena  u kojom živimo. Stoga je važno da milost Božje ljubavi, iscijeli našu ranjenost, pročisti naše srce kako bi bili sposobni za pružimo pravu ljubav. Ljubav koja se daje, koja se žrtvuje, koja je bezuvjetna, koja umire sebi živeći za drugoga. Ideal te ljubavi imamo kao primjer u osobi Isusa Krista koji je pokazao što je ljubav na drvetu križa.

Tako i mi trebamo razapeti svoje tijelo sa svim iskrivljenim slikama ljubavi kao živu žrtvu koja umire za Boga. „Ovo znamo; naš je stari čovjek razapet zajedno s Isusom da se uništi onaj grešni čovjek, tako da više ne robujemo grijehu, jer tko je mrtav, slobodan je od grijeha. Ako smo dakle umrli s Kristom , vjerujemo da ćemo i živjeti s njime.“ (Rim 6, 6-8). Ljubav nije požuda niti samo tjelesna privlačnost. Nije niti samo prolazan osjećaj. Prava ljubav nadilazi sve to i temelji se na duhovnoj snazi kreposne ljubavi koja umire sebi a živi za drugoga.

Prava ljubav utemeljena na idealu Kristove ljubavi može osvojiti i zavladati ljudskim srcem kako bi ono bilo protok Božje milosrdne ljubavi. Ono što je čovjeku nemoguće Bogu je sve moguće. Dopustimo Bogu da nas iznenadi. Predajmo se potpuno Ljubavi da nam Duh Sveti “ulije novo vino u nove mješine. ” usp (Lk 5,37-38)  Kako nam kaže sv. Ivan Pavao II. “Imajte hrabrosti živjeti za ljubav” „jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina“ (Pj nad Pj 7,6). Nakon toga naša duša je spremna susresti drugu dušu koja neće suditi po viđenju i pogledu nego po milosti Duha Svetoga i pogledom vjere s pouzdanjem u Božju dobrotu i vodstvo. Jer čovjek gleda na vanjštinu a Gospodin gleda što je u srcu. Usp (I Sam 16,7).

Povezani u Duhu dvije duše neće biti zanesene samo površnim osjećajima tjelesne privlačnosti nego će prepoznati sliku svoga stvoritelja u srcu koje ljubi Boga. Susresti dušu koja gleda u istom smjeru, prema istom cilju. Pogled prema Nebu. Nije dobro da čovjek bude sam. Potreba za jedinstvom i ta čežnja će biti ostvarena u tome susretu treba biti nekome oslonac, pomoć, podrška i blagoslov. Težimo biti blagoslov u svijetlu Božje ljubavi njegujući svoj nutarnji život prisnim odnosom sa Bogom. Ne očekujmo ništa a budimo spremni dati sve, jer “ljubav nigda ne prestaje. (Kor I 13,8). 

Tada će se ostvariti uvjeti da se ljubav dogodi, da se dvije duše prepoznaju na putu prema Nebu. Tamo zajedno trebaju stići kao jedno tijelo po blagoslovu Božjega poziva na bračnu ljubav. Snaga toga sakramenta nadilazi ljudsku spoznaju a ostvaruje se u poniznim srcima koje ljube Boga. „Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena – a ja vam velim (da je uzvišena) u odnosu na Krista i Crkvu. Dakle, neka svaki pojedini od nas ljubi svoju ženu kao samoga sebe, a žena neka poštuje svoga muža! (Ef 5,31-33).

Proslavimo dakle onda Bogom svjedočanstvom bračne ljubavi, slikom Presvetoga Trojstva koju brak predstavlja na zemlji. Dali si spreman? Spremna? Radiš na tome da se ljubav dogodi? Možda je Bog već učinio svoj potez. A ti? Dali je tvoja duša odgovorila na poziv Njegove ljubavi? Ljubav nije slijepa kako svijet kaže i možda je potrebno da Isus stane pred tebe i otvoriti tvoje oči kao jerihonskome slijepcu.  Otvori svoj pogled prema Nebu! Tako ćeš prepoznati dušu koja gleda u istom smjeru i čeka da tim putem ne ide sama. Jer, stvoreni smo za Nebo.

Danijel Tomičević

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE