Služenje u poniznosti


Mt 23, 1-12

U pjesmi svećenika Jitra u filmu „Princ Egipta“ postavlja se pitanje po čemu se procjenjuje čovjekova vrijednost, po tome koliko je stekao ili koliko je dao? Kažu kako se na raj ulazi na mala vrata te da u paklu zasigurno nema poniznih duša. Davanje prednosti drugome, isticanje tuđih vrlina i prednosti, odbacivanje straha da će se moja vrijednost umanjiti u prisutnosti boljega od mene, vodi me Bogu koji me jedini uistinu poznaje i u čijim se očima, a ne u mojim vlastitim ili očima drugih, nalazi istinska moja vrijednost. Isus me poznaje, zna koliki sam grešnik, ali unatoč svemu ljubi me od vječnosti, za mene je dao život, urezao me u svoje dlanove i u svoje Srce. Držimo se čvrsto onoga koji nam je već sve dao i uz kojega nam ništa neće nedostajati. U njemu je naša vrijednost i naša snaga, a ne u našim pokušajima da napušemo i uljepšamo sliku o samima sebi pred drugima, ne u nametanju, već u služenju, ne u nasljedovanju kneza oholosti, već kralja poniznosti koji polaže svoj život i ljubi do kraja.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE