SKAC – partner na projektu ”Zdravstvo u zajednici”


Centar Sirius je 19.03.2018. potpisao Ugovor za provedbu projekta ”Zdravstvo u zajednici”, na kojem je SKAC jedan od partnera. Projekt je bio prijavljen na natječaj Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Kao partnerska organizacija na ovom projektu sudjelovali smo na prvom sastanku projektnog tima. Trenutno je u toku priprema elemenata vidljivosti projekta, a započela je i edukacija nastavnika za uvođenje i provedbu programa društveno korisnog učenja na Zdravstvenom veleučilištu.

Provedbu aktivnosti projekta možete pratiti na stranicama Centra Sirius, njihovoj FB stranici, te na stranicama ostalih partnera: Zdravstvenog veleučilišta i udruge Puž.

U daljnjem tekstu možete pročitati informacije o projektu, a pratit ćemo i provedbu, naročito dio u kojem aktivnije sudjelujemo. Informacije ćemo objavljivati i na našoj FB stranici.

Kroz društveno korisno učenje, studenti primjenjuju znanja i vještine stečene kroz studij za razvoj i provedbu projekata kojima se rješavaju konkretni društveni problemi.

Na taj način, studente se aktivira na promišljanje o problemima u zajednici i načinima na koje bi oni mogli pomoći u njihovu rješavanju. Dobivaju priliku za stjecanje praktičnih iskustava u radu čineći pritom pozitivne promjene u svojoj okolini.

Studenti kroz društveno korisno učenje:

  • stječu prva profesionalna iskustva,
  • razvijaju kompetencije potrebne za rad s korisnicima,
  • jačaju vlastito samopouzdanje,
  • razvijaju timske vještine surađujući s kolegama,
  • unaprjeđuju komunikacijske i prezentacijske vještine,
  • razvijaju vještine planiranja i provedbe projekata.

Mnogi studenti i nakon završetka programa nastavljaju surađivati s organizacijama civilnog društva s kojima su se povezali tijekom provedbe projekata, što im olakšava ulazak u svijet rada. Na ovaj način studenti razvijaju vještine kritičkog promišljanja o znanjima usvojenima na fakultetu te postaju osjetljiviji za društvene probleme.

Projektne aktivnosti:

1) Razvoj i unaprjeđenje kapaciteta visokoobrazovne ustanove za provedbu programa društveno korisnog učenja

Izradit će se kurikulum i metodologija te uvesti novi izborni kolegij „Zdravstvo u zajednici“ na Zdravstvenom veleučilištu, a zaposlenike će se educirati za njegovo provođenje.

2) Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

Izradit će se standardi i metodologija za praćenje rada studenata te će se zaposlenici organizacija civilnog društva educirati za rad sa studentima u okviru programa DKU.

3) Provedba programa društveno korisnog učenja

  • Provest će se pilot-program izbornog kolegija „ Zdravstvo u zajednici “ na Zdravstvenom veleučilištu u ljetnom semestru akademske godine 2018/2019.
  • Studenti će moći direktno raditi s korisnicima, primjerice s djecom, roditeljima, oboljelima, nezaposlenima i sl. ili će se usmjeriti na zadovoljavanje određene društvene potrebe upotrebljavajući stečene vještine istraživanja, planiranja i menadžmenta projekata za provedbu projekata u suradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva.
  • Rad studenata pratit će, usmjeravati i poticati mentori iz organizacija civilnog društva te sa Zdravstvenog veleučilišta.

Nositelj projekta: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje

Partneri na projektu:

Zdravstveno veleučilište Zagreb

Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Put u život“

Studentski katolički centar „Palma“

Trajanje projekta: ožujak 2018. – ožujak 2020.

Donator: Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda i Ured za udruge Vlade RH

Cilj projekta: Povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice

nasi-logoi-slika-1024x165

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE