Procijeni i ti…


Europska komisija, Opća uprava za obrazovanje i kulturu, provodi procjenu provedbe EU strategije za mlade te istovremeno i provedbu preporuka Vijeća Europske unije o mobilnosti mladih volontera diljem EU. Procjena će se koristiti za razmatranja sadašnje i buduće suradnje, a provodit će se putem dva upitnika namijenjenih organizacijama mladih i za mlade (prvi upitnik) i mladim građanima EU u dobi od 15 do 30 godina (drugi upitnik). Informacije prikupljene putem navedena dva upitnika bit će ključan izvor informacija za procjenu provedbe strategije i preporuka; a samim time i za formiranje budućih aktivnosti Europske unije u području mladih.

Sve informacije i sami upitnici dostupni su ovdje.

Fotografija preuzeta sa službenih stranica European Citizenship Education.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE