PRAVILA U KAMPU MODRAVE

2015-5-21_pravila_reda_u_kampu_modrave

Karakter kampa Modrave:

Kamp Modrave je duhovno-rekreativni kamp za mlade s tri nosive sastojnice: duhovnošću, radom, rekreacijom. Od sudionika se očekuje aktivno uključivanje u sve tri navedene sastavnice programa kampa.

Duhovna komponenta: jutarnja molitva, svakodnevna sveta misa, duhovna nota te večernji rad u grupama.

Radna komponenta: cca. 2h fizičkog rada (čišćenje terena i šatorskog naselja, pomoć u kuhinji, itd.).

Rekreacijsko-zabavna komponenta: druženje, kupanje, sport, razne igre i kvizovi, večernji zabavni program, itd.

Samo osobnom uključenošću sudionika ponuđeni program kampa dobiva dušu.

1. OPĆE ODREDBE
a) Kamp je predviđen za sudionike starosne dobi od 17 do 28 godina.
b) Pravila reda u kampu donose se radi zaštite interesa svih gostiju (dalje u tekstu: kampera) u kampu.
c) Ovim Pravilima propisuju se obveze ponašanja kampera pri korištenju usluga smještaja u kampu, kao i način korištenja uređaja i opreme u kampu.
d) Pri dolasku u kamp, kamper je obavezan upoznati se s pravilima reda kampa Modrave.

2. KORIŠTENJE PROSTORA ZA KAMPIRANJE
a) Kampiranje je dopušteno samo u šatorima koji su postavljeni prije samog dolaska kampera.
b) Unutar kampa postavljeni su šatori za voditelja kampa, svećenike (duhovnike), animatore, te posebni šatori za djevojke i mladiće, koji su podijeljeni po spolu. Izuzev animatora, mladići i djevojke SPAVAJU U ODVOJENIM ŠATORIMA!
c) Kamperu je zabranjeno samovoljno mijenjati mjesto za kampiranje (zabranjeno je spavanje na pontonu).
d) Prije odlaska iz kampa kamper je obavezan dovesti u red mjesto gdje je kampirao.

3. UPORABA UREĐAJA I ALATA
a) Kamperi ne mogu upotrebljavati električne uređaje, razne alate i uređaje za rashlađivanje bez dozvole voditelja kampa. Uređaje i alat kamperi su dužni pravilno koristiti u svrhu zadovoljavanja potrebe za koje su oni namijenjeni.
b) Zabranjena je uporaba električnih uređaja i ostalih aparata koji nisu standardizirani za upotrebu pri kampiranju.
c) Pranje posuđa vrši se u moru bez sredstava za pranje, dok se rublje pere na predviđenim prostorima.
d) Umivaonici, tuševi i zahodi moraju se koristiti na ispravan način sukladno svrsi kojoj su namijenjeni, vodeći računa da se radi o sanitarnim uređajima za zajedničku uporabu svih kampera.
e) Priključivanje i isključivanje na agregat za napajanje električnom energijom obavlja isključivo ovlaštena osoba kampa.

4. ČUVANJE OSOBNIH STVARI I ODGOVORNOST ZA OZLJEDE U KAMPU
a) Kamper je dužan voditi računa o svojoj imovini i stvarima u kampu.
b) Uprava kampa ne preuzima nikakvu odgovornost za nestale ili oštećene stvari u vlasništvu kampera te za nesreće ili ozljede u kampu koje nastanu osobnom nepažnjom kampera.

5. ZAŠTITA OKOLIŠA U KAMPU
a) Kamperi su obvezni održavati red i čistoću na mjestu gdje kampiraju.
b) Za kruti otpad kamperi su obavezni koristiti koševe za otpatke koji im stoje na raspolaganju u kampu.
c) Zabranjeno je ostavljanje i bacanje krutih otpadaka izvan za to predviđenih posuda.
d) Kamperi su dužni čuvati nasade i zelenilo u kampu.
e) Zabranjeno je trganje granja i oštećivanje i sječa stabala.
f) Zabranjeno je bacanje smeća i opušaka u more.

6. JAVNI RED I MIR U KAMPU
a) Kamperi su dužni poštovati javni red i mir u kampu.
b) Noćni mir u kampu traje od 00.00 do 07.30.
c) Strogo je zabranjeno kašnjenje na aktivnosti i duhovni program koji je organiziran za kampere.
d) Zabranjena je uporaba radija i TV prijemnika, oglašavanje i pjevanje na način da se stvara buka u kampu.

7. ZAŠTITA OD POŽARA
a) Zabranjeno je pušenje unutar kampa osim na područjima postavljenih pontona.
b) Zabranjeno je paljenje otvorene vatre i paljenje ognjišta, osim na standardiziranim roštiljima. U slučajevima kada postoji objektivna opasnost za izbijanje požara zabranjeno je svako paljenje otvorene vatre.
c) U slučaju požara u kampu ili u neposrednoj blizini dužnost je kampera odazvati se organiziranom gašenju.
d) Zabranjeno je unošenje u kamp lako zapaljivih goriva, eksplozivnih sredstava i sl.

8. OSTALA PRAVILA
a) Zabranjeno je unošenje i konzumiranje alkohola unutar kampa.
b) Solarne lampe kad se jednom upale više se ne gase.
c) Za vrijeme boravka u kampu bilo bi dobro izostaviti «izljeve ljubavi», koji su vezani uz intimu svakog pojedinog čovjeka, jer to nije svrha ovog kampa.
d) Najvažnije pravilo glasi ovako: «Slušaj animatore i voditelje kampa i nezaboravan provod i odmor je osiguran!»
e) Žalbe u svezi s radom kampa, animatora i voditelja, kamper može upisati u Knjigu žalbi koja se nalazi kod voditelja kampa.

9. POSLJEDICE NEPRIDRŽAVANJA PRAVILA REDA U KAMPU
a) Kamper je dužan pridržavati se svih odredaba ovih Pravila reda u kampu.
b) Ako se utvrdi nepoštivanje ovih Pravila reda propisanih zabrana, uprava kampa može kamperu koji ne poštuje zabranu prekinuti smještaj u kampu.
c) U slučajevima oštećenja imovine kampa, kamper je dužan platiti naknadu za nastalu štetu.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE