Prava mjera


Mt 25, 14-30

“…svakomu po njegovoj sposobnosti.” Darovao mi je koliko mi je potrebno. On zna najbolje sve moje (ne)sposobnosti. Ima za mene baš moju mjeru, ni previše ni premalo. Jednom sam se mami krenula jadat’ u stilu – zašto u mom životu mora sve biti tako komplicirano i suprotno mojim željama, zašto jednostavno ne može biti neki normalni život među onima koje volim i koji mene vole, bez stalnih odlazaka i oproštaja… A mama, koja bi najviše na svijetu voljela da sam bliže, prekinula je moje jadikovke i rekla mi tada – “kome je mnogo dano…”

Ne možeš dati ono što nemaš. Ali to što imaš, to sve treba moći dati, baš sve. Jedino tako možeš aktivirati dar – kad ga daruješ dalje i dijeliš s onima koji su ti poslani. Umnažaj i mudro upravljaj darovima koji su tebi povjereni, i nemoj se pritom mjerkati i uspoređivati s drugima. Budi sretan s time jer ti je to dovoljno za radost u izobilju. Ne prosuđuj druge, pa ni gospodara. Ti učini koliko je do tebe, a ostalo prepusti Njegovom milosrđu i ne zaboravi svoje isprazne kalkulacije Ispuniti računicom Njegove pravednosti. Radost na koju te poziva neće izostati. Dar je dobar, ali je Darivatelj ipak najbolji.   

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE