NADNICA Mt 10, 7-13


Besplatno primiste, besplatno dajte!

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:»Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko! ‘Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase, ni putne torbe, ni dviju haljina, ni obuće, ni štapa. Ta vrijedan je radnik hrane svoje. U koji god grad ili selo uđete, razvidite tko je u njemu dostojan:ondje ostanite sve dok ne odete. Ulazeći u kuću, zaželite joj mir.Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju.Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati. Riječ je Gospodnja.

Kolika je samo milost sijati Riječ, naviještati evanđelje, nositi Krista? Poziv apostola- glasonoše – zaista je najljepši dar i to besplatan. Moj Kriste daruj mi tu milost da se i ja besplatno dijelim. Da dijelim svoje vrijeme, svoje noge i ruke, svoje oči i uši na službu drugima. Daj da me iznutra u potpunosti zahvati Duh tvoga kraljevstva da bih ga mogao nositi, navijestiti i posvjedočiti ovome svijetu. Onaj tko je pun tebe, Gospodine, ne može to sakriti. Daj da sa svojom braćom i sestrama dijelim radost tvoga poziva.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE