PEDESETNICA Iv 6, 52-59


Ti si Gospodine Kruh koji se daješ. Blagujući Tebe, postajem li imalo slična Tebi? Postajem li kruh koji se daje drugima, koji se lomi u ovome svijetu? Kruh koji je isti i sitima i gladnima, koji se nalazi i na stolu u velikom blagovalištu i na ulici ispred prosjaka, ili u kanti za smeće? Kakav sam ja kruh? Postajem li kruh koji se hvali svojim mirisom, okusom i bojom? Hvalim li se time ne dopuštajući da se Bogu i drugima podijelim? Jesam li svjesna da postajući takav kruh mogu samo postati tvrdi, pokvareni kruh, propast sebi i drugima? Ljubeći Tebe Gospodine, iznimno je lako, ali i teško biti kruh koji se dijeli. Ja Ti vjerujem. Jer ti si Onaj koji ovaj kruh mijesi, ostavlja da se nakuha, peče i umnaža. Hvala Ti. Pomozi mi živjeti po Tebi i Ocu, u ljubavi Duha Svetoga. Bože, pomozi mi ostati u Tebi.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE