PEDESETNICA Iv 16, 29-33


U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu: »Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«Odgovori im Isus:»Sada vjerujete?Evo dolazi čas i već je došao:raspršit ćete se svaki na svoju stranui mene ostaviti sama.No ja nisam samjer Otac je sa mnom.To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet. Riječ Gospodnja.

Koja snažna poruka današnjeg evanđelja. Isuse, koliko je samo velika ta ljubav koju gajiš prema čovjeku da si svoj život položio za njegovo otkupljenje. Često to zaboravimo, često to ostavimo po strani. Kakva ljudska sebičnost. Gospodine, koliko si samo ti bio hrabar, koliko si muke podnio baš za mene. A ja, kako ti vraćam? Koliko sam ja hrabra u vremenima iskušenja? Koliko je jaka moja vjera? Često padam u iskušenja, strahovi me nadvladaju i teško mi je nositi se s teretom križa. Ponekad se osjećam tako slabom, tako malovjernom. Gospodine, zar trebam toliko puta pasti pod teretom svoga križa kako bih spoznala da se samo u Tebe mogu potpuno uzdati? Ako je tako, neka moja muka, moj teret križa bude još veći. Ne želim biti rob ovoga svijeta, želim potpuno pripadati Tebi.
Nauči me, Gospodine, da budem hrabra u vremenima iskušenja. Nauči me da u svakom križu pronađem ljubav. Ljubav koja se zove imenom Tvojim.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE