NADNICA Iv 16, 12-15


Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.«Riječ Gospodnja.

Isus nas ima poučiti toliko toga. On želi ući u svaku poru našega života. Božja je riječ neiscrpna, puna otajstva, pouke, puna hrane namijenjene ljudskom duhu. No upravo taj je ograničen i „ne može puno nositi“ (usp. Iv 16,12).
Zato nam je potreban Duh Sveti, Duh Istine. Bože, moja duša žeđa za tvojom riječju, za otajstvima njenog spasenja. Daruj joj svoga Duha koji će je poučiti, koji će uzimati od Tebe i navješćivati joj. Pošalji nam Duha Istine koji će nam pomoći da živimo u istini prema sebi, prema bližnjima i prema tebi. Daj da živimo u slobodi jer istina oslobađa.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE