Ojunači se!

ojunaci

Prije dolaska na duhovne vježbe u šutnji mislio sam da sam pun Ljubavi, i da sam u Milosti, i da sebe volim, i da sam oprostio, i da sam u miru, i da ne volim jesti leću … i da sebe ne lažem. O, kako me Bog iznenadio i to ne prestaje činiti.

Tješio me svakog dana tih šest dana, ali i prije nego sam uopće došao na duhovne vježbe pripremao me. Pripremao me prije svega na otvorenost da budem slobodan primiti ono što On planira za mene. A primio sam puno toga. Na duhovne vježbe sam došao Zet-ovim busom, a otišao sa bar 3 šlepera milosti i duhovnih poklona. Prije svega dobio sam Ljubav.

U Ljubav sam bio zaogrnut, natopljen. Bila je na meni, nadamnom i u punini ispred mene (Ps 139, 5). Božja Ljubav je neograničena i koliko god mislio da je imam, nije dovoljno. Dopustio sam, imao milost, da budem otvoren Božjoj Ljubavi i da djeluje u meni. Mogu reći da sam zaljubljen. Da bih ljubio moram moći oprostiti, a da bih oprostio moram znati da sam ljubljen, tako da sam dobio i milost opraštanja.

Odbaciti sebe, svoj ego, vrijedi. Vrijedi, jer onda praštaš drugima, ali i sebi. Sebe saslušati, sebe uzeti u obzir, sebi oprostiti, to vrijedi. Jer ako se pomirim sa sebom koliko ću lakše drugima oprostiti. Oprostiti sebi i drugima vodi do poniznosti.

I milost poniznosti sam dobio. Ne da bih se s njime razbacivao nego uložio. Kao talent, ili biser ili mala škrinja s blagom koja stoji točno kraj srca i otvaram je kad treba (Mt 12, 35).

Utjeha, mir i smisao. Velika trojka koju sam dobio na samom početku duhovnih vježbi u riječima: ”U mene se uzdaj, ojunači se! Ne boj se.” i ”Ne dršći i ne plači, jer ono što sam ti namjenio je samo tvoje.” Ne znači da sam uvijek imao mir i da sam uvijek bio utješen (a smisao da ne spominjem, nije mi jasno ni dan danas), ali znam da sam vođen, znam da On daje sigurnost i snagu i da sam u tom trenutku na tom mjestu, jer Mu se tako svidjelo, za moje dobro. Veliki je blagoslov i posebno vrijeme vrijeme duhovnih vježbi. Tu se događa spasenje za mene, u toj sadašnjosti. Nije važno ono prije (premda stalno kopam po tome tokom duhovnih vježbi), a ni ono poslije, jer se spasenje događa u sadašnjosti, boravkom u Istini.

Bio sam gol pred Gospodinom, ništa nisam imao, niti sam mogao što ponuditi osim grijeha. Ali sam gladan te Ljubavi, koja me stvorila i rekao sam da dajem sve što imam kako bi se je dočepao. Po milosti Božjoj trn boli grijeha u srcu se prelio u toplinu ljubavi. U Ljubav u kojoj nema straha. Samo mir i ona 3 šlepera, a i ljubav prema leći.
Naučio sam ljubiti srcem.

J.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE