Obnovljeni život

2013-6-4_obnovljeni_zivot1

Znanstveni časopis »Obnovljeni život« izdaju patri isusovci. Teme koje se u njemu obrađuju obuhvaćaju područje filozofije i religijskih znanosti. U novom broju možete pročitati sljedeće teme.

Uvodnik:

Alfred Schneider, »Teče i teče, teče jedan slap«.

Znanstveni članci:
Stjepan Ribić, »Umjetnost i estetika u pisanoj ostavštini Ivana Merza«;
Charles Morerod, »Religijska postmoderna: Gianni Vattimo«;
Pero Vidović, »Vjerovati da je Isus Ja-jesam (Iv 8,24)«;
Vladimir Krstić, »Ogled o povjerenju, vjeri i znanju«;
Amir Muzur, Iva Rinčić, Mirko Štifanić »Nasilje i seksualnost: Prilog raspravi o pojavnosti i podrijetlu elemenata spolonosti u agresivnom ponašanju«;
Ivan Antunović, Ivan Petrović, »U prilog induktivnoj metodi u homiliji«;
Petar Tomašić, »Nasilje Aktuarski pravedna i jednaka mirovina u Republici Hrvatskoj«;

Ante Vukasović, »Reafirmacija odgoja – alfa i omega pedagoškog preporoda«.

Razno:

Valentin Pozaić, »Zdravstveni odgoj ili indoktrinacija ideologije homoseksualizma«.

Narudžbe i pretplate na adresi: Uredništvo »Obnovljenog života«; Jordanovac 110, p. p. 169; 10 001 Zagreb; tel: 01/235-4050; e-mail: zivot@ffdi.hr; cijena pojedinog sveščića je 45 kn; cijena godišnje pretplate (četiri broja) 180 kn; mogu se naručiti stari brojevi i uvezana godišta.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE