Obnovljeni život

2013-6-4_obnovljeni_zivot1

Treći ovogodišnji broj časopisa Obnovljeni život donosi:

Uvodnik:
Ivan Macan, »Vjerovati u nesigurnu objektivnost? Uz dvjestotu obljetnicu rođenja Sorena Kierkegaarda«. (Pročitati ovdje.)

Znanstveni članci:
Marina Žeželj, »Heideggerova kritika Descartesova cogita«;
Daniel Miščin, »Zagonetni ovan Paula Celana. Između hermeneutike i dekonstrukcije«;
Zdravko Matić, Krešimir Lagetar, »Djelovanje Ivana Merza u Hrvatskom katoličkom pokretu«;
Denis Barić, »Inicijalna formacija vjeroučitelja: izazov Crkvi i školi«;
Davor Vuković, »Teologija pred izazovom filozofijske hermeneutike«;
Grgo Grbešić, Edvard Punda, »Eshatološke teme u ‘posebnim objavama’. Ukazanja u Fatimi i viđenja M. F. Kowalske«;
Ksenija Magda, »Adam, naš otac: kako je apostol Pavao ‘popravio’ tradicije, a potvrdio Pisma«,
Predrag Haramij, Emil Heršak, Đuro Njavro, »Mogućnosti proizvodnje hrane – prijeteći problemi i nužni koraci«,

Marko Dragić, »Dušni dan u hrvatskoj katoličkoj baštini«.

Narudžbe i pretplate na adresi: Uredništvo «Obnovljenog života»;
Jordanovac 110, p. p. 169; 10 001 Zagreb; tel: 01/235-4050; e-mail: zivot@ffdi.hr; cijena pojedinog sveščića je 45 kn;
cijena godišnje pretplate (četiri broja) 180 kn; mogu se naručiti stari brojevi i uvezana godišta.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE