NADNICA Mt 25, 1-13


Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Dolazi tvoj čas sine Davidov, čujem tvoje korake dok koračaš. Zvuk kamenčića i pijeska, pucketanje suhih grančica pod tvojim nogama i šum tvojih haljina okićenih u pobjedničkoj krvi. Slušam pozorno, ali ne mogu predvidjeti tvoj dolazak. Želim se pokazati u što boljem svjetlu. Svu svoju raskoš, sav svoj sjaj. Pokraj tvoje ljepote moj sjaj izgleda prljavo, kao trulež zaudara jer se nisam znao čuvati. Jer nisam znao prepoznati tebe. Zbog toga što sam bezumno rasipao blago koje si mi dao. Mnogi su se predstavili kao ti, mnogi su me oplijenili i ostavili praznoga. Lomili su moje grane, donosili mrazove i uzimali ono što im ne pripada, a sada čujem tvoje korake. Pitam se, hoće li dovoljno ostati? Hoću li imati za tebe išta više od rana i boli? Što li ću ti kazati, tebi kojem je sve znano? Neću imati mnogo tada, ali znam da ću tebi dati sve, jer ti ništa manje ne pripada.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE