NADNICA Mt 19, 3-12


Zbog tvrdoće srca dopusti Mojsije otpustiti žene; od početka ne bijaše tako.

„Nije dobro čovjeku da bude sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje.“ – iz Knjige Postanka čitamo da je savršen božanski naum. U početku stvori muža i ženu na svoju sliku i priliku i da jedno drugo međusobno poštivaju. Stvori ih na sliku Ljubavi da budu dio Božjeg plana i rađaju svoje potomstvo. I Pavao u svome Hvalospjevu ljubavi piše „…sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada.“ 
Koliko kao kršćani zapravo živimo po toj Ljubavi koja nikad ne prestaje? Koliko ljubavi ulažemo u njegovanje odnosa sa drugima? Sa svojim bratom, sa svojim prijateljem, sa svojim bračnim supružnikom? Ljubav je žrtva za drugoga i nema veće i savršenije Ljubavi od te. Jesmo li spremni žrtvovati se za svoje bližnje? 
Ti odabireš dvoje nesavršenih ljudi da budu jedno. Ono što si Ti sastavio, nitko nema pravo rastaviti.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE