NADNICA Mt 10, 24-33


I navalit će oluje. A tko će opstati?
Ojačaj me Isuse u sebi jer znam da sam nestalan.

Ako me pitaš: Ljubiš li me?
Mogu samo kao Petar reći: “Ti sve znaš, znaš da te volim.” Ali znaš i da sam slab. Bez tebe ne samo da nemam snage, nego se i ne želim više bez Tebe boriti. U Tebi nalazim smisao, a ne u nekom drugom cilju kojeg bi borbom postigao.
U borbi s Tobom nalazim Život koji si Ti i ja u Tebi, i svi oni do kojih mi je stalo, a još milijarde do kojih je tebi stalo.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE