NADNICA: Lk 6, 39-42


Nisam li ubojica? Koliku svoju braću i sestre sam ubila svojom osudom umjesto da sam im ljubavlju i ne osuđivanjem pokazala put prema Tebi i Tvom milosrđu, prema Tvojoj ljubavi. Kolike sam svojom osudom zauvijek udaljila od Tebe jer su u meni vidjeli sliku Tebe kao strogog i nemilosrdnog. Nisam li zbog toga veći grešnik od svih onih koje sam osudila? A kada sam, i jesam li se ikada umjesto da sudim i svoju osudu prenosim na druge pretvarajući i njih u ubojice, pomolila za one koje sam osudila. Kada sam zadnji put, vidjevši da netko griješi, stala pred Tebe s tom osobom u srcu i zagovarala je pred Tvojim milosrđem, molila za njezino obraćenje? Kako ću stati pred Tebe ja ubojica?

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE