NADNICA: Lk 6, 1-5


Bog nam je darovao 10 zapovijedi koje nas vode u slobodu da možemo ljubiti. Ali ja tu često nadodajem neka svoja pravila za koja mislim da će mi pomoći da više ljubim. Nažalost, ta pravila najčešće rade upravo suprotno. Zarobljuju me i zatvaraju moje srce za bližnjega. Zatvaraju ga toliko da ću predanije brinuti da ne prekršim to pravilo nego što ću primijetiti bližnjega u potrebi. Nekad pokušam ta svoja „pravila“ nametnuti i drugima, samouvjereno uvjeravajući ih kako je to jedini način koji je ispravan.

Kojim „pravilima“ je zarobljeno moje srce, što mi zamagljuje pogled da vidim bližnjega u potrebi, što me priječi da više i savršenije ljubim? Dopuštam li Gospodinu da kida okove s moga srca, priznajem li da je On gospodar cijelog mog života?

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE