NADNICA: Lk 4, 38-44


„Jer zato sam poslan.“ I mene Isus šalje. Šalje me na različita mjesta i različitim ljudima, šalje me na točno određenu misiju koju samo ja mogu izvršiti. Moj pogled uvijek mora biti usmjeren na tu misiju jer sve što učinim, iako prividno dobro, mimo te misije je izgubljeno vrijeme.

Koliko puta nisam imao hrabrosti reći ne, koliko puta sam neodgovorno tratio vrijeme, koliko puta sam životario, a ne živio? Kako izvršiti primljenu misiju? Što mi je potrebno? Božja riječ daje odgovor: „Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto.“ Potrebna mi je tišina, tišina u kojoj Bog progovara. Potrebna mi je samoća, samoća  u kojoj ću biti u zajedništvu sa svima. U toj tišini i samoći Bog progovara i osnažuje me da izvršim svoju misiju jer „zato sam poslan.“.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE