Načini pokazivanja ljubavi prema Bogu


Neke od najpoznatijih riječi sv. Ignacija pronalazimo u jednoj od posljednjih meditacija u Duhovnim vježbama: „Ljubav se pokazuje više djelima nego riječima“ (Duhovne vježbe 230). Dok razmatram o ovim riječima, one me podsjećaju na to da Isus traži konkretna djela kao odgovor na preobilnu ljubav i darove koje nam Bog nudi.

Kako, dakle, mi pokazujemo svoju ljubav prema Bogu djelima? Prije svega, prisjećamo se da svakome od nas:

Bog daje darove.
Bog daje želje u našemu srcu da koristimo darove koje smo primili.
Bog daje oruđa da razlučujemo kako trebamo koristiti darove koje smo primili.
Bog daje sredstva i mogućnosti da djelujemo u skladu s darovima koje smo primili.

Tražeći način da pokušam izraziti zahvalnost Bogu za Njegovu ljubav i prisutnost u mome životu, nastojim spoznati moje darove, razumjeti želje moga srca te se služiti predivnim oruđima Ignacijanskog razlučivanja da bih spoznala kako, kada i gdje mogu koristiti svoje darove. Brak, majčinstvo i poslanje tri su temeljna poziva koja mi je Bog darovao u mome životu.

Razlučujući svoj poziv u svakom od tih područja, pitam se:

Kako me Isus poziva da pokažem svoju ljubav prema Bogu i svom suprugu u braku?
Kako me Isus poziva da pokažem svoju ljubav prema Bogu i svojoj djeci kroz majčinstvo?
Kako me Isus poziva da pokažem svoju ljubav prema Bogu i ljudima kojima sam pozvana služiti u svome poslanju?

U svakome od ovih područja mojega života Bog u meni budi želje da koristim svoje darove te mi daje sredstva i mogućnosti da djelujem u skladu s tim željama. U braku to može značiti da pažljivo saslušam svog supruga na kraju napornoga dana na poslu ili jednostavno bez riječi pokupim njegove cipele koje je ostavio u dnevnom boravku. Što se tiče majčinstva, mogu skuhati jelo i nahraniti djecu, složiti rublje ili otići na nekakvu aktivnost s djecom. U poslanju, pak, mogu poslušati duhovno vodstvo ili skupiti hrabrost i pisati o temi za koju se bojim reakcije ljudi ili stati pred publiku i voditi duhovnu obnovu.

A što je s tobom? Na koje načine Bog poziva tebe da Mu pokažeš svoju ljubav u svom životu?

Prevela i prilagodila: Maja Dukmenić
Autor: Becky Eldredge
(C) Copyright 2017 Loyola Press. Sva prava pridržana. Korišteno s dopuštenjem IgnatianSpirituality.com

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE