Modravska bilješka

2013-8-6_modravska_biljeska

Marina Katinić*
More se bora, kao i zemlja
More i proljeće podrhtava
zemlja se brazda, a more nabire
i čini se da svijet stari
da se rasipa, osipa, ljušti
jer bore su znak starosti
No upravo je suprotno
Rastakanje i nabiranje utrobe znak je skorog poroda
i drhtanje je tektonika rađanja
Ne nabire more samo sebe
to vjetar more nabire i navlači na nj bonacu
Ti živiš u mladoj starosti;
kao, valjda, veliki Tin.
Dvadeset i osam ti je godina
a čelo izbrazdano borama
kaža ishlapljela i isušena
kao ova zemlja dalmatinska i ovo more
Sutra je Cvitna nedilja
Netko bi rekao da si umoran od briga,
no upravo je ustanovljeno da silogizam treba usuprot navrnuti
Ne nabire more samo sebe
to vjetar zemlju i more nabire pa navlači na njih bonacu
I tvoje će se čelo, dakle, raspući
da bi se pod njim pokazala uljano glatka koža
novog Čovjeka
Uoči Cvjetnice 2011., rt Ovanj, Modrave
* Marina Katinić bila je članica SKAC-a od 2003. do 2008. Pet je godina bila animatorica na Modravama (neki put i dio katehetskog tima), te je vodila i kreativne radionice u kampu. Jedno je vrijeme bila članica Izvršnog vijeća SKAC-a. Animirala je klanjanje, jedno vrijeme je vodila lectio divina susrete, pripremala je i animirala tečaj ignacijevske duhovnosti te je također pisala za Skacovu stranicu (rubrika “lectio divina” i još ponešto)

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE