Misa mladih: Budi frajer, budi malen!

13061934_1087867897939333_6918268431367996744_n

Isus kaže: “Jaram je moj sladak i breme moje lako!”

Možemo li to razumjeti? Prihvaćaš li ti to?

Jaram i breme, nešto što ukalupljuje, otežava kretanje, dokida slobodu, zarobljuje.

Kako to može biti slatko i lako, kad je teško i gorko?

Ili Isus ima neki drugačiji jaram, neko drugačije breme?

A možda je breme jednako, možda je samo pitanje kako ti na njega gledaš?

U životu ima istih stvari koje su jednima gušt i užitak, drugima muka i bol.

To ovisi o tome kako na njih gledaš.

Za ono što voliš ili onoga koga voliš, ništa ti nije teško učiniti, ustati usred noći, doći kada te treba, odustati od planova, odreći se nečega svoga, podnijeti žrtvu za to!

Dakle, ako imaš smisao, ako vidiš smisao svoje žrtve, svoje patnje, svojih boli,

One postaju slatke i lake!

Ako su one samo put ka Ljubavi, ako su one tek neznatna plaća koju možeš položiti za grijehe svoje.

Još je nešto zanimljivo u današnjem Evanđelju, Isus zahvaljuje i slavi Oca što je sve to objavio malenima, a sakrio od mudrih i umnih.

Misliš li često da si premalen u očima svijeta?

Je li to tvoje teško breme, tvoj gorak jaram?

Što nisi velik i mudar, uman u ovome svijetu?

A Isus slavi i hvali Oca!

O kako je malo potrebno da gorčina postane slatka, a težina laka!

Želiš li slatku gorčinu?

Želiš li laku težinu?

Želiš li Isusovo breme?

Njegov jaram?

Usudi se primiti ga na sebe!

Jer on sve mijenja!

Moli da i tvoj jaram i tvoje breme,

Dobiju smisao i cilj!

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE