LJUBAV 3u1


Za ljubav je uvijek potrebno troje.

Čovik, žena i more – kaže pjesma.

Čovik, žena i Bog – kaže iskustvo.

Tako se nasmijah nedavno dok mi je cimerica  za doručkom parafrazirala piskaranja o Pepelnici na jednom sekularnom portalu, … i kako pada na Valentinovo, i kako baš šteta za katolike … da ne navodim dalje u čemu su autori vidjeli štetu.

Prava je šteta što još uvijek ima puno ljudi koji ne mogu nazrijeti što se to iza Pepela krije… kakva to radosna istina! I šteta je što ne može to čovjek imati na umu, ako nije stekao iskustvo da ima neko tko me iz pepela izdigao, tko me želio, o kome posve ovisim i koji ima moć pepelu me vratiti. Kakva li je tek to sloboda! Kakvo obećanje ljubavno! Kakva ljubav!

Pepelnica – to je za me jedan od najljubavnijih dana u Crkvenoj godini. Mogućnost da se svjesno i svojevoljno skrušim i predam u ruke onome koji me htio. Da s Njime koračam ka osobnom Uskrsu. Vrh!

I onda još u našem crkvenom dvorištu čujem raznih komentara na to što se ove godine poklopilo (sreća ili nesreća, kako kome) da su Valentinovo i Pepelnica na isti dan. Isčitavaju ljudi šta to njima osobno govori, nalaze neke znakove…

I evo već danima prebirem o tome  – šta mi to znači da iščekivanje Uskrsa počinje i Pepelnicom i Valentinovom? I sve mi više smisla ima da ono što okončava vrhuncem ljubavi i predanja: mukom i uskrsnućem, započne sa zaljubljenošću (Valentinovo) i predanjem  (Pepelnicom). I sve što o ovome danu zapravo i sebi i tebi i cijeloj našoj Crkvi cijelim srcem želim jest baš taj 3u1:

Zaljubljenost, predanje i ljubav!

Valentinovo, Pepelnica i Uskrs!

Pa da živi Trojstvo u u svakom od nas! Da, bude svaki čovjek 3u1!

Marija Selak

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE