Livanjska idila

Iskustvo sa kampa u Livnu


U ponedjeljak 23.7. djeca su dotrčala u Kuću Djeteta Isusa u Livnu i potpuno ju oživjela igrom, pjesmom i smijehom.

Pred volonterima i djecom bili su pet dana jutarnjih radionica i popodnevnih igara za djecu te druženje i duhovna obnova samih volontera-animatora.

Maleni i oni stariji ujutro su crtali, pjevali, plesali, upoznavali se sa svecima i njihovim životima, a sve na temu kontinenata i država jer je tema samog kampa bila “Put oko svijeta”.

Poslijepodne je bilo u duhu natjecanja, različitih poligona i traganja za sakrivenim predmetima, a vrhunac tjedna bio je vodeni dan nakon kojeg nitko nije osta suh i bez radosti u srcu.

Poslije popodnevnih igara uslijedila je zajednička misa na kojoj su prisustvovali roditelji, djeca i volonteri, a ona je zahvalom i molitvom savršeno zaokružila svaki dan. Ogromna Božja ljubav i prisutnost osjeti se u radu i igri s djecom, u čvrstom zagrljaju i iskrenom osmijehu. Malo smo dali naspram koliko smo dobili u samo tjedan dana livanjske idile.

Klara Bosnić

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE