KNJIGA MJESECA: Jacques Maritain- Umjetnost i skolastika

Svibanj

Knjiga Jacquesa Maritaina „Umjetnost i skolastika“ bavi se umjetnošću na pomalo neuobičajen način, polazeći od srednjovjekovne skolastičke filozofije.

Iako u knjizi nije definiran pojam umjetnosti, kroz nekoliko kratkih poglavlja obrađeni su pojmovi vezani uz bavljenje umjetnošću. Unatoč tome što neke tvrdnje iznesene u knjizi nisu na prvi pogled jasne današnjem čitatelju, glavne autorove teze zanimljive su jer ih je moguće primijeniti na umjetnost suvremenog doba. Autor ističe da proizvod lijepih umjetnosti treba izazivati radost, odnosno istančan užitak.

Ljepota umjetničkog djela utemeljena je u tome što takvo djelo omogućuje spoznaju nečega drugog izvan njega samog. Umjetnik na neki način nastavlja Božji čin stvaranja svijeta. Krajnja svrha umjetnikovog rada je služenje Bogu. Zbog toga prava umjetnost ne može propagirati nešto što je u suprotnosti s istinom i dobrotom.

Iako se ova knjiga može činiti pomalo zastarjelom i nerazumljivom zbog toga što je utemeljena na srednjovjekovnoj filozofiji, navedene autorove misli vrlo su aktualne u današnje vrijeme kad se umjetnošću proglašava doslovno bilo što, čak i izravno ismijavanje vjerskih istina.

Autor ove knjige podsjeća nas da je ljepota prave umjetnosti upravo u njezinoj usklađenosti sa zakonima koje je utemeljio Bog kao najsavršeniji izvor ljepote.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE