Kada bi čuo Njegov poziv, koji bi tvoj odgovor bio?


Da ste me na prvoj godini studiranja pitali razmišljam li ikada o tome da se potpuno posvetim misionarskom radu, prasnuo bih u smijeh. Odmalena sam odgajan u katoličkoj vjeri, no vjera mi osobno nije predstavljala nikakvu važnost u mome životu. Umjesto toga, odlučio sam živjeti za zabavu koja mi se nudila pred nosom. Išao sam u noćne izlaske i bio sam ili previše pijan ili me bilo previše sram ići u crkvu ili raditi bilo što vezano uz vjeru. Pridružiti se drugima na putu prema dubljem savezu s Kristom i Njegovom Crkvom nije dolazilo u obzir. Osim toga, za mene su ti misionari bili pravi čudaci.

Ubrzajmo priču na zadnju godinu moga studiranja. Mnogo toga sam doživio u te četiri godine. Susreo sam Krista na dublji način i zavolio sam Njega i Njegovu Crkvu. Počeo sam držati biblijske tečajeve i premda i dalje nisam mislio da je misionarski rad prava stvar za mene, nisam znao što bih radio nakon diplome. Išao sam na tri različite ljetne prakse za vrijeme studiranja na kojima sam se bavio od inženjerstva te međunarodnih razvojnih projekata pa sve do financija za osnivanje poduzeća. Stekavši cijelo to radno iskustvo i dalje sam bio zbunjen, no sada sam, umjesto da samo pitam sebe što bih ja htio raditi, upitao Boga što bih trebao raditi nakon diplome.

Na poticaj prijatelja odlučio sam se prijaviti za osoblje, te su me u konačnici pozvali da dođem jedan vikend na razgovor. Bog je u mome životu neprestano bacao mrvice kruha kako bi me izbavio od neodlučnosti i pomogao mi da odgovorim na svoje blagoslove sa zahvalnošću.

Naišao sam na prvu mrvicu kruha dok sam razgovarao s jednim svećenikom tog vikenda kada su se održavali razgovori. Bojao sam se da nisam dovoljno svet da služim kao misionar. Znao sam da želim staviti Krista u središte svoga života, no nisam znao kako doći do toga.

Kada sam počeo razgovarati sa svećenikom o ovome problemu, Duh Sveti mi je dozvao u misli jedan odlomak iz Ivanovog evanđelja (Iv 21,15-19). U tom prizoru Petar dobiva mogućnost da se vrati Isusu nakon što Ga je zatajio. Isus tri puta pita Petra ljubi li Ga, a Petar odgovara da Ga voli. Nakon svakog pitanja Isus kaže Petru neka „pase jaganjce Njegove“ i „čuva Njegove ovce“.

Donio sam to pred Isusa u molitvi tijekom klanjanja. Gospodin mi je progovorio kroz dar spoznaje. Rekao mi je da, ako Ga želim ljubiti, moram čuvati Njegove ovce na onaj način na koji me On poziva. Ja sam tu priliku dobio u tome da postanem misionar FOCUS grupe.
Nakon tog iskustva, bio sam još više uvjeren da je to ono što Bog želi od mene, no i dalje sam se bojao. U tom bih se slučaju trebao odreći ljubavnih veza, a tada sam već bio u ozbiljnoj vezi. Također bi mi se značajno smanjila primanja u usporedbi s inženjerskim poslom.

Imajući to na umu, vratio sam se studiranju, no bio sam previše zaokupljen mišlju da postanem misionar. Sjedio sam sâm u učionici i molio naglas Samuelovu molitvu: „Govori, Gospodine, sluga Tvoj sluša“ (1 Samuel 3,9). Nakon te molitve, ustao sam i pronašao jedan označivač stranice, sav izlizan i poderan, koji sam izgubio prije godinu dana kada me jedan misionar iz FOCUS grupe pozvao da odem na jedno međunarodno misionarsko putovanje.

Citat koji je na njemu pisao bio je odgovor na moju molitvu:

„Test vjere je ljubav, herojska ljubav, a herojstvo nije obveza… Kako je dobra ova ideja! Crkva ne živi uzdajući se u obveze, već u velikodušnost svojih vjernika! Kako je veliko povjerenje koje Bog širi oslanjajući se na našu velikodušnost te zatim čeka hoćemo li odgovoriti! Kada bi čuo Njegov poziv, koji bi bio tvoj odgovor?“ (Sv. Alberto Hurtado)

Ovo je bila druga mrvica kruha koja me približila tome da postanem misionar FOCUS grupe.

I dalje sam morao donijeti vlastitu odluku i skočiti u nepoznato. Osvrnuo sam se na svoja prijašnja iskustva i shvatio da je Bog oblikovao moje srce za druge ljude te mi je ponovno dao život pun radosti nakon mog pada u tamu.

Skočio sam u nepoznato.

Sada kada sam proveo mjesec dana na kampusu, iskusio sam radost koju mi pruža misija dok gledam Gospodina kako djeluje u životima studenata. Konkretno, osjećam neopisivu radost kada podučavam nekog studenta kako duhovno čitati (lat. Lectio Divina), zatim po prvi puta primijenimo stečeno znanje u praksi, te kada ih pitam kako je bilo, oni odgovore: „Bilo je odlično“. U svemu tome tražim ostvarenje svoje prvobitne želje: da ljubim Krista čitavim svojim srcem, da rastem u svom shvaćanju i uvjerenju u svoj poziv te da se dublje predam Njemu. Čvrsto se uzdam u to da me On neće razočarati.

Prevela i prilagodila: Maja Dukmenić
Autor: Joel Sarmiento
(C) Copyright 2017 Loyola Press. Sva prava pridržana. Korišteno s dopuštenjem focusoncampus.org

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE