Jesi li i ti sit svega?


Lk 2,36-40

Mladi čovjek pred sobom ima cilj, čezne za uzvišenim idealima, ispunja mladenačka očekivanja. No mladi čovjek je svjestan da ne može posjedovati sva dobra. Nekako kao da danas mladi čovjek gladuje za vrednotama. Gladuje za obitelji, gladuje za mirom! I zato često danas čujemo poštapalicu: „Sit sam svega!

No proročica Ana nije takva. Nakon mladenačkog zanosa stiže je prvi udarac smrt muža. Dapače ona postom i izgladnjivanjem jede sa najljepšeg ceteringa stola Božjega.

Jede služeći i moleći. I upravo tu se očituje naša glad koja nas muči. Glad za duhovnošću!
To je upravo krik današnjeg mladog čovjeka kojega pritišću mnogi problemi, kojega se tjera iz države, koji nema posla. Ta duhovna glad i moralna kriza jest upravo poremećaj koji opterećuje i koji veže ruke.
No Ana nam daje primjer kako zapaliti svijeću, a znamo kada upalimo svijetlo tama nestaje.
Molitva i post tako jednostavan recept proročice Ane. Ispecimo taj kolač i rastimo u vjeri i mudrosti!

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE