GDJE TE BOG TREBA U OVOM VREMENU? – Intervju s paterom Ikom


Pater Ivan Mandurić smatra kako je student katolik u svemu onome što čini i živi uvijek katolik. U svakom segmentu svog života i djelovanja potrebna mu je ta vjerska i katolička dimenzija. Da bi se ona mogla ostvariti mora se domisliti kultura, znanost, umjetnost, zabava, odmor, aktivnost i volonterstvo, što god bilo – prožeto tim katoličkim duhom.

Prije nego što je pater Ike otišao u Kanadu, razgovarali smo o SKAC-u i njegovom djelovanju. Do sada ga nismo objavili jer smo čekali pravi trenutak, a koji je idealniji od otvaranja prijava za Modrave za 15 dana?
Pažljivo pročitaj intervju i možda ti pater Ike kroz ovaj razgovor odgovori na neko tvoje pitanje. Možda te potakne da odeš na Modrave ako ne spadaš u onu skupinu koja je već bila na Modravama i koja je pronašla svoj put. Ako spadaš u potonju grupu, budi i ti velikodušan glasnik Modrava nekome kome je potrebno.

Prijeđimo na stvar i pročitajmo što nam je pater imao za reći.

Koja je zadaća SKAC-a?

SKAC ima zadaću, smisao, viziju i misiju pružiti mladom čovjeku mjesto gdje može biti autentičan, gdje može biti aktivni graditelj društva, gdje se kršćanske vrednote prepoznaju kao istinski potrebne za održivi razvoj suvremenog svijeta, odnosno gdje sav svoj vjerski život živi kroz svoj katolički identitet čime god se bavio.
Uvijek sam vjerovao kako SKAC ima silno veliku perspektivu, a u trenutku kada sam ga preuzeo dosta je tih aktivnosti na neki način bilo zamrlo.
Iznenadilo me je i koliko je u tome času bilo malo mladih koji su se poistovjećivali sa SKAC-om. Međutim, vrlo brzo se pronašla skupina koja je željela istražiti mogućnosti SKAC-a i onoga što je on obećavao. Bilo je to neko vrijeme novog pionirstva u SKAC-u i velikog entuzijazma. Bilo je lijepo tada na početku i sada na „završetku“, svaki put na drukčiji način, ali uvijek se osjećao život, vjera, optimizam i uvijek neko novo rađanje.
Sada kada odlazim iz SKAC-a opet se naziru novi horizonti u kojima se SKAC treba nanovo otkrivati i definirati, ali to će činiti s onima koji sad tek dolaze. I oni jednako tako kao i prije u sebi nose žar i entuzijazam te će jednako tako gledati što sve u ovom vremenu SKAC može nanovo nuditi katoličkoj mladeži.

Kako je tekao razvoj SKAC-a?

Rekao bih kako SKAC nije imao nekih velikih padova niti promjena u svome rastu. Uvijek je nekako najteže kada netko odlazi iz SKAC-a, a najljepše kada netko novi dolazi. Uvijek su to neki novi izazovi možda na neki način nove krize, ali i nova obećanja.
Najteže se rastajati od ljudi jer onda se pitaš gdje su i imaju li još uvijek dovoljno prostora i što bi trebalo učiniti za njih. Jedan osjećaj odgovornosti koji možda ne rezultira nekakvom akcijom je nešto što je možda najteže, ali tada ostaje vjerovati kako Božja providnost dopire do njih i brine se o njima.

Što Vas oduševljava u SKAC-u?

Ono što me u SKAC-u najviše oduševilo i oduševljava je nastanak novih pokreta, projekata i programa koje nismo domislili, a nekako proizlaze iz duše mladih. Uvijek mi tu na prvom mjestu dolazi Misa mladih petkom i entuzijazam koji tada zahvaća mlade. Misa kroz koju oni izriču svoju spremnost da idu dalje s Crkvom u vremenu.

Koji je smisao duhovno-rekreativnog kampa za mlade Modrave?

Modrave imaju zadatak otkriti mladom čovjeku njegovu nutarnju ljepotu i ljepotu drugog pored njih i da u toj izvornoj nutarnjoj ljepoti pronađu ohrabrenje da se oduševe samim sobom i drugim pored sebe. Tako inspirirani nutarnjom ljepotom mogu sami sebi postaviti pitanja gdje ih Bog treba u ovom vremenu i odgovoriti na izazove koji stoje pred njima.
Nadahnuće za Modrave i sav moj angažman u SKAC-u uvijek sam pronalazio u prvoj Crkvi, svetom Pavlu i entuzijazmu prvih apostola. Kad sam se obratio, ta slika prve Crkve mi se duboko urezala u srce. Vjerujem kako je taj entuzijazam i danas moguć i uvijek snagu crpim na tim počecima.
Vjerujem da smo još uvijek i daleko i blizu. To je neiscrpna inspiracija i dokle god sam živ vjerovat ću da je to moguće, na dohvat ruke i hrlit ću za tim.
Želio bih mladima koji koriste i koji će koristiti SKAC-ove programe poručiti da se ne štede u traganju za Bogom i u velikodušnosti prema Bogu i Crkvi.
Bog će uzvratiti uvijek više jer Bog se, kako je govorio naš pater Pavin, u velikodušnosti ne da nadmašiti. Jedini razlog naših duhovnih suhoća i to što ne nalazimo Boga su naše malodušnosti.

Velikodušno tražite jer mladost je vrijeme u kojem se osobito možemo inspirirati i stvarati temelje za budućnost.

Anđela Krivić

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE