EU pita…


Dragi mladi,

nakon što je Hrvatska ušla u Europsku Uniju, mi, mladi u Republici Hrvatskoj imamo priliku sudjelovati u procesu izrade Europske politike za mlade putem procesa pod nazivom “Strukturirani dijalog”. Proces se ponavlja svakih 18 mjeseci s različitom temom.

Tema ovog cikusa Strukturiranog dijaloga je “Osnaživanje mladih za aktivno sudjelovanje”. Više o samom procesu i temi možete pronaći ovdje.

Molimo vas da na istoj poveznici ispunite i online anketu na navedenu temu te se na taj način uključite u prvi od dva kruga konzultacija prije oblikovanja Europske politike za mlade.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE