Drača


Evanđelje: Lk 4, 31-37

U uzgoju maslina jedan od čestih biljnih nametnika je drača. Drača je vrsta korova s vrlo jakim korijenom koji prodire duboko u zemlju. Drača po sebi ima trnje i svojim izdacima čvrsto obgrljuje maslinu. Sama po sebi ne predstavlja suviše opasnog nametnika, ali ako uzme maha može donijeti mnogo štete. Uklanjanje uznapredovale drače s masline, može oštetiti maslinu i posljedično maslini trebaju godine oporavka.

I maslina i čovjek – Božje su djelo. Lako ih je usporediti – maslinu sa ljudskom dušom, drač s grijehom. Grijeh guši dušu, kao što drač razara maslinu. No, postoji jedna bitna razlika. Mi ljudi imamo sjajnog Maslinara. Njemu je dovoljno samo reći „Umukni i iziđi iz njega!“ i sva drač koja obgrljuje našu maslinu usahne i otpadne s nje. Naš Maslinar uvijek bdije i pazi na svoje masline, ali dolazi tek kad ga maslina pozove, poštivajući tako slobodu svoje masline.

Milosrdan je naš Maslinar zato, zovi ga, često. I kad drač uhvati maha, a ti jedva dišeš, ali i kad vidiš da drač oko tebe tek pušta korijene. Dopusti Maslinaru da brine za tebe i od tebe učini plodonosnu maslinu.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE