Dijalog EU-a s mladima: Online upitnik


Dijalog Europske unije s mladima predstavlja glavni participativni mehanizam na razini Europske unije koji ima za cilj omogućiti mladima da se njihovi glasovi čuju prilikom oblikovanja i usvajanja politika Europske unije o mladima.

Europska unija prikuplja mišljenja mladih kroz online konzultacije. Ukoliko imaš između 15 i 30 godina, ovo je prava prilika za tebe. Ovaj upitnik je jedina kap koja povezuje sve mlade u EU i omogućuje svima sudjelovanje na europskoj razini. SKAC i udruga ZAMISLI su vaša poveznica za sudjelovanje u Dijalogu Europske unije s mladima, a na tebi je da primiš tople pozdrave, klikneš na link za upitnik i pridoneseš stvaranju mogućnosti za mlade.

Na OVOME LINKU možete pristupiti UPITNIKU.

Sedmi ciklus odvija se u periodu tijekom kojeg Vijećem Europe predsjedaju Rumunjska, Finska i Hrvatska a koji je započeo 1. siječnja 2019. i traje 18 mjeseci, do lipnja 2020. godine.

Zajednička tema koju je trio zemalja predsjedateljica Vijećem Europe odabrao glasi: Stvaranje mogućnosti za mlade

S fokusom na sljedeća područja, odnosno podteme:
∴ Kvalitetni poslovi za sve
∴ Kvalitetan rad s mladima za sve
∴ Mogućnosti za mlade iz ruralnih sredina

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE