Da ih uspijem ljubiti kao sama sebe…

Da ih uspijem ljubiti kao sama sebe

 
O Isuse, kako li je ponekad teško ljubiti bližnje. Molimo te zato da nam udijeliš strpljenja za naše bližnje, da se prema njima odnosimo jednako kao Ti prema svojim bližnjima, da ih uspijemo ljubiti kao sama sebe. Daj nam, Gospodine, snage da čuvamo Tvoje zapovijedi te tako ostanemo u Tvojoj ljubavi kako si nam i obećao: Gospodine Ti budi naša radost, kako bi ona bila potpuna.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE