Četrdesetnica Mt 5,20-26Cijeli svoj život čekaš i raduješ se susretu sa svojim Isusom, a zaboravljaš na svoje dugove. Svakim danom dug postaje sve veći i veći. Svaki dan odgađamo njegovo poništenje, njegovu nagodbu jer se tješimo da imamo vremena. Onda te zatekne naplata, a ti u velikom dugu. Sudac te preda tamničaru da te baci u tamnicu (čistilište) i ne možeš izaći dok ne isplatiš posljednjeg novčića. Tamo trpiš i patiš sve dok se ne očistiš od svojih grijeha. Onda odlaziš u sreći da gledaš sv. Lice.
Gospodine, molim Te, da moji dugovi budu sve manji i manji, a moja nagodba bude što dostojnija i pravednija. Molim Te, daj mi tu milost da ne završim u tamnici, nego da s ovog puta odmah idem k Tebi.

KORIZMENI IZAZOV
Razmisli o svojim dugovima!

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE