Četrdesetnica Lk, 4,1-13


Koliko puta u životu smo jadni i bijedni grešnici napastovani, a da uopće nismo svjesni što nam se događa. Mislimo ako griješimo da je to normalno, pa ljudi smo hajde što ima veze ako sagriješimo. E to je najveće očitovanje naše slabe vjere. Što drugo nadodati kad nas je i sam Isus podučio i pokazao nam kako se oduprijeti sotoni i napasti. Isus nije ušao u dijalog i raspravu s đavlom, nego citirao mu živu riječ Božju. Koliko puta mi samo ulazimo u dijalog s đavlom i lako se igramo s vatrom. U trenutcima napasti bi se trebali osloniti na živoga Boga i sve svoje misli usmjeriti na Krista, a ne dopustiti đavlu da nam u glavi učvrsti misao da uvijek postoji ispovijed.

KORIZMENI IZAZOV
Čitaj Bibliju barem pola sata i tako jačaj svoju vjeru.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE