Četrdesetnica Lk 11,29-32


Zamisli koliko te Bog voli da se baš preko tebe želi proslaviti. Koliki je Jona imao blagoslov, da se preko njega obrati njegov narod. Gospodine, daj mi milost da budem poput Jone. Da idem i živim Tebe, koji si sama ljubav i smilovanje. Neka moj život bude Tebi na slavu, drugima na korist. Vodi me na tom putu, da ne tražim znakove na krivim mjestima, da ne budem nevjerni Toma, da prepoznam Tebe u svakom bratu i da nikada ne sumnjam u Tvoju ljubav. Neka se na mene izlije Duh hrabrosti, da nikada ne odustajem te da glasno odgovorim da na Tvoje zapovijedi.

KORIZMENI IZAZOV
Razmisli na koje načine se Bog želi proslaviti preko tebe!

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE