Četrdesetnica Iv 12, 1-11


„Nardova pomast“ u mom životu je ono najdragocjenije što imam, a to je odluka na koji način ću provoditi svoje vrijeme. Bog mi svakoga dana iznova daruje „alabasternu posudicu od libre“ s 24 sata u danu, a na meni je odluka što ću s njom činiti. Jesam li spreman svoje vrijeme provesti pored Isusovih nogu ili sam onaj koji to smatra gubljenjem vremena jer ima drugih „vrlo važnih“ aktivnosti? Jesam li nadahnut Judinim duhom koji vidi samo ovozemaljsko i prizemno? Smatram li da moje vrijeme treba biti iskorišteno na stalnu aktivnost? Vidim li da me „dobrotvorni rad za siromahe“ koji preraste u aktivizam bez Duha Svetoga itekako može odvesti od Isusa ako je moje srce skrivenom namjerom oholosti nadahnuto? Judi koji kritizira Isus kaže: „Pusti je!“ Isus uživa u tome kako ga Marija pomašću pomazuje i miluje mu noge. Isus uživa u tome kada mi provodimo svoje vrijeme s Njim. Kada dopustimo Njemu da nas iznutra preobrazi, osnaži i očisti, tek tada smo spremni ići i pomoći siromasima i materijalno i duševno i duhovno.

KORIZMENI IZAZOV
Koliko vremena daješ Isusu, a koliko je od tog vremena uistinu darovano srcem? Vidiš li samo ovozemaljsko ili težiš za nečim višim od toga? Pozovi Isusa da ti pomogne!

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE