Božje umjetničko djelo

Božje umjetničko djelo

Mk 4, 26-34

U ovoj usporedbi Isus nam kaže kako naš rast u kršćanskom životu može biti nenametljiv i neprimjetan.

Dar života.
Kako mi tu govori Isus o sjemenu koje čovjek baci na zemlju. Vrlo lako vidim da je tako i s čovjekom, sa mnom. Čovjek je dobio život, a život je dar Božji. Čovjek je nešto Božje. I sad zamisli kako se čovjek treba razvijat, to sjeme Božje koje klija i raste.

Moj život je Božji “projekt”. Trebam Bogu dati slobodu da radi na meni. Tada ću biti Božje “umjetničko djelo.” To je ‘da’ Bogu od neki dan. Reći Bogu da i shvaćati da sam Njegov.

Ti si Gospodine snaga rasta i ako mi udijeliš čast da mogu povećati taj rast, to je Tvoj dar meni, a ne moj dar Tebi.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE