Bit će dobro


Evanđelje: Mt 6,24-34

Ovo Evanđelje dolazi u dobro vrijeme. Sada je problem u pronalaženju vremena i osjećaju odgovornosti za sve što radim. Sve shvaćam dosta objektivno i gotovo dogmatski – ovo i ovo mora biti napravljeno na ovaj način i do ovog roka i za to će mi sigurno trebati…
Naučila sam tako jer mi to pojednostavljuje život i daje dozu sigurnosti, barem si tako govorim. Istina je da se oduvijek ponavlja ista pouka: Na kraju će ionako sve biti dobro. Dobro. To dobro nije ocjena ili razrješenje koje pada u zaborav. To je ona riječ koja se javlja već u Knjizi Postanka, kada gledaš na svoj rad i ocjenjuješ ga svojim apsolutom – Vidje da je dobro. Ta riječ je jednostavna, ali ima težinu jer si ju izgovorio Ti. Mogu, dakle, reći da su svi moji pothvati završili dobro, jer su uz Tvoju pomoć provedeni. Za neke od njih i nemam drugo objašnjenje nego da si Ti tako htio.
A tjeskoba i iščekivanje koje su jedan dan aktualne, drugi dan ostaju sjećanje jer sve teče, mijenja se, umire da bi se nešto novo pojavilo i rodilo. Zato mi je tako utješna Tvoja riječ, jer ako je po Tvojoj volji, onda znam da je sigurno.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE