Duhovsko bdijenje – 08.06.2019.

”Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna”

Brojao si dane prvo do Božića, a zatim do Uskrsa? 3️⃣2️⃣1️⃣ Ako već nisi, vrijeme je da ih kreneš brojati do Duhova – našeg trećeg najvećeg blagdana!
Jeste li znali da ove nedjelje Crkva slavi svoj rođendan? Da, blagdan Duhova jest blagdan “rođenja Crkve” kada je Duh Sveti sišao na apostole pedeset dana nakon Kristova uskrsnuća.

PEDESETNICA Iv 17, 11b-19

Neka budu jedno kao i mi!

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti,sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao;

Duhovni razgovor s p. Rukavinom

Jedna je slika Silvana Faustija ona koja dobro opisuje svakodnevni život čovjeka – on je kao glas sirena koje Odiseja vuku prema svojemu otoku kako bi ga ondje držale i kako ne bi stigao kući na Itaku!

Slično je i s našim životima – često čujemo cijeli niz različitih glasova, svakakvih nagovaranja, mnoštvo ponuda koje nam nude brzo rješavanje naših problema…

PEDESETNICA Iv 17, 1-11a

Oče, proslavi Sina svoga!

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i reče: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe,

PEDESETNICA Iv 16, 29-33

U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu: »Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«Odgovori im Isus:»Sada vjerujete?Evo dolazi čas i već je došao:raspršit ćete se svaki na svoju stranui mene ostaviti sama.No ja nisam samjer Otac je sa mnom.To vam rekoh da u meni mir imate.

PEDESETNICA Iv 17, 20-26

Neka budu savršeno jedno!

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.

Volonterski kamp Dumače – prijave

Donosimo vam detaljnije informacije o volontiranju u kampu Dumače te link za prijavu.

Kada: 24.-31.8.2019
Kako: Volonterski kamp u Dumačama namijenjen je mladima koji svoje vještine i interese žele realizirati u konkretnom radu s djecom i mladima.

Program kampa provodi se na području najsiromašnije županije u Hrvatskoj, u selu Dumače u blizini Petrinje koje su naselili Hrvati izbjegli iz Letnice.

PEDESETNICA Iv 16, 23b-28

Otac vas ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali u me.

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime. Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE