Modravska ljubav

Nastavljamo s ciklusom modravskih ljubavnih priča i danas vam donosimo priču mladog bračnog para, Valerije i Ante Boras.

Naša priča nije tipična priča mladog katoličkog para koji se upoznao na Modravama. Ali je pokazatelj Božje volje i Božjeg plana za sve, pa i za one grešne i slabe.

Upoznali smo se na Modravama 2011. godine. Prvi put smo bili na Modravama, svatko je došao sa nekim svojim željama, ali ni na kraj pameti mi nije bila ljubav (nisam je ni htjela).

Izgubiti svoj život

 

Evanđelje: Mk 8, 34—9, 1

Isus pred mene stavlja velike zahtjeve. Dali su veliki ili pak lagani u odnosu na život vječni i Nebo za koje sam stvoren? Izgubiti svoj život poradi Njega i odreći se samoga sebe…

Slijediti Krista ulaganjem u nepropadljive duhovne vrijednosti je moja najvrednija investicija koju mogu uložiti u svome životu.

Zaobići patnju??

Evanđelje: Mk 8, 27-33

Sv. Josemarija Escriva kaže; U Kristu imamo sve ideale: on je Kralj, Ljubav i Bog. Put, 426. Tko je za mene Isus i kako živim slijedeći ga na svome životnome putu? Je li patnja samo teška muka koju izbjegavam ili nasljedujem Krista tako da nosim svoj križ na plećima Kristovih ideala?

Misa Mladih: O križu mladih danas!

Koji su danas križevi mladih?
Kao što je Crkva uvijek nova iako ista, tako je i s križem.
Prepoznajem li što je sve križ u mom životu?

Ako sam dobra i pametna cura – a nisam se udala – vidim li to kao sramotu svijeta, ili križ koji mi Gospodin daje?

Progledaj srcem

Evanđelje: Mk 8, 22-26

„Samo srcem čovjek dobro vidi, bitno je očima nevidljivo“ napisao je Antoinea de Sainta-Exuperyja u svojoj noveli Mali Princ.  No, što bi to današnje evanđelje moglo progovoriti mome srcu da progleda poput slijepca u susretu s Isusom?

Nisam li pozvan da slijepima otvaram oči tako što ću ga dovesti Isusu.

Modravska ljubavna priča

Modrave – mjesto gdje Bog ljetuje i razlijeva svoju ljubav na sve nas. Evo kako je jednu ljubav na Modravama posijao. Monika i Ivan, bijahu dvoje kad dođoše prvi put na Modrave, a danas su Jedno. Evo kako!

 

Modrave su definirale naš odnos i postavile mu temelj i smjer. Naime, na Modravama smo se upoznali, na Modravamo smo se zaljubili, na Modravama smo se zaručili… Općenito je poseban dar upoznati nekoga na Modravama jer tamo čovjek zaista ima priliku upoznati sebe i druge bez maski iza kojih se uspješno skrivamo u svakodnevnom životu.

Čime hranim svoje srce?

Isus je kruh života. Čime hranim svoje srce? Ponekad ne razumijem i nemam povjerenja u Božja obećanja koja se nalaze u Svetom pismu jer mislim da je izvršavanje Božjih zapovjedi dovoljno.

Isus je rekao da se pazimo farizejskog kvasca. Vjera i povjerenje u Božju riječ i mene čini kruhom za druge.

Bože, daj mi znak

Evanđelje: Mk 8, 11-13

Često u životnim poteškoćama tražimo Božje znakove kako bi bili sigurni u neku odluku ili potvrdu koji korak učiniti u životnoj situaciji. Ponekad s time idemo toliko daleko da tražimo od Boga da se podredi našoj volji, našim očekivanjima, našim željama.

Što bi Isus učinio?

Ovotjedna nadničarka: Anđela Zdrilić

Odakle početi…. Anđela, divnog li imena, još divnijeg značenja- “poslanik”, “anđeo”. Ona koja služi Bogu i ljudima. Upravo to Anđela i čini. Služi Bogu u poniznosti i otvorenosti cijelog svog srca i bića čini sve Njemu na slavu. Dajući se potpuno Bogu, tako se daje i prijateljima, bližnjima, potrebitima –

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE