1.godina 3D formacije: počinju prijave!

3D formacija 1godina

3D formacija je trogodišnji program koji ti nudi mogućnost uključivanja u svaku pojedinu godinu sukladno onome što smatraš da je područje u kojem ti trebaš rasti. Cilj cjelokupnog programa je omogućiti cjelovitu formaciju mladog kršćanina (preporuča se onima od 18 do 30 godina života). Prva godina ide za naravnom zrelošću, druga omogućuje razvijanje duhovnog života po ignacijanskim metodama, a treća je svojevrsna platforma za uključivanje u društveni život, bilo kroz socijalne programe, društveno zagovaranje, evangelizacijske inicijative itd.). Prijave za drugu i treću godinu će biti kroz naredni tjedan, a evo što trebate znati o prvoj 😀

Prvu godinu zovemo još i “ISTINA”. Za cilj ima zrelost na naravnoj razini, jer milost pretpostavlja narav. Dakle, Bog ti dolazi u sredini u kojoj jesi, tebi takvome kakav jesi… Što znači da se i tvoj duhovni život ne razvija mimo tvojih osobina i tvoga karaktera. Za izgradnju karaktera ključne su pak kreposti i to je zaprvo srž programa na prvoj godini. Pohađanje predavanja kao i grupni susreti omogućiti će sudioniku da stekne jasniju sliku o sebi, motivirati na izgrađivanje potrebnih kreposti  što  vodi konačno i promjeni srca i spremnosti da odgovorimo na izazove života.

Predavanja će se održavati ponedjeljkom u 20h, nakon čega će odmah uslijediti i grupni susret u kojem će biti mogućnosti za dijalog ali i zajedničku molitvu. Osim tog tjednog susreta povremeno će se tražiti sudjelovanje grupe u eksperimentima, koji za cilj imaju obučiti vas nekim osnovnim životnim vještinama. Osim toga, ti eksperimenti će biti i dobro polazište za stjecanje iskustava zajedništva, komunikacije, timskog rada, kao i međuovisnosti svih članova grupe u dolaženju do cilja. Bit će tu i puno zabave!

KAKO SE PRIJAVITI ZA PRVU GODINU:

  1. Najprije popunite prijavni obrazac (dolje niže) a prijava time nije gotova.
  2. Predavanja počinju 16. listopada (ponedjeljak, 20:00, velika dvorana, Palmotićeva 31)
  3. Nakon 3 odslušana predavanja (16.10., 23.10. i 30.10.), te vikend susreta 3-5.11. odlučujete se za konačan upis u program i uključivanje u određenu grupu.

Prijaviti se mogu mladi od 18 do 30 godina (uključno). Broj mjesta je ograničen te je za prijavu potrebno detaljno pročitati i pravovremeno ispuniti sljedeću prijavnicu:

PRIJAVNICA

Na e-adresu koju navedete u prijavnici stizat će daljnje obavijesti. Tek 5.11. konačno odlučujete da li želite nastaviti, te vam mi dajemo povratnu informaciju jeste li primljeni u program. Napominjemo da su radionice od 3-5.11. obavezan i nužan uvjet pri upisu programa, stoga vas molimo da već sada rezervirate taj vikend (raspored izvođenja ćemo vam pravovremeno javiti).

Od svakog sudionika očekuje se trajno pohađanje formacije kroz cijelu akademsku godinu. Ukoliko imate pitanja kontaktirati nas možete na: 3dformacija@gmail.com.

PRITISNI ENTER ZA TRAŽENJE